Head on metoden®

Vi jobbar efter Head On metoden®, vilken alla anställda är utbildade i, som är en pedagogisk metod som ger föräldern kunskap, fakta och nya verktyg för att klara av sin roll som förälder trots det trauma som familjen bär på. Barn från fem års ålder får samma kunskap genom bild, färg och ord. Detta gör att barn kan stärka sin anknytning på ett hälsosamt sätt, så att mamman får vara mamma i relation till barnet. Metoden tillämpas under hela vistelsen är och ger familjen stöd att fortsätta och se till att relationerna i familjen förblir stabila även efter tiden hos oss på Naudiz. 

Att förstå sig själv och sitt trauma är förutsättningen för att kunna göra varaktiga förändringar i sitt liv. Metoden har sin grund i anknytningsteorin, dynamisk utvecklingspsykologi, humanistisk människosyn, hjärnans funktioner och mentaliseringsprocessen. Head On metoden är patenterad sedan 2002 av Crisos AB. Vår verksamhetsledare har under handledning av en legitimerad psykolog, och psykoterapeut tagit fram metoden efter att ha haft 50 fosterbarnsplaceringar under åren 1984 – 1997. Metoden beskrivs i boken ”Vägen till mental hälsa” som utgavs 2020 av Crisos verksamhetsledare och författare. ISBN 9789198187717.