Kompetens

Alla anställda utbildas fortlöpande i våra metoder, säkerhet, brand, IT, administrativa rutiner, upphandlade myndigheters krav med mera.

VD, har bland annat arbetat som polisman i 11år, som security training manager i 11 år inom Esselte koncernen, samt som storkundssäljare på SOS Alarm AB i sju år. Har gått Svenska arbetsgivareföreningens säkerhetschefs kurser. Har varit fritidspolitiker i kommun och region sedan 2008. Från 2018 till nu har han varit deltidspolitiker, bland annat vice KSO. Har ett stort kontaktnät i kommunen, regionen, polisen och de kommunala bolagen.

Verksamhetsledare med särskild barnkompetens, krisexpert, har tagit fram Head On metoden, författare till 12 böcker inom ämnet krispsykologi samt två barnböcker, utbildad Socialpedagog, har tidigare haft 50 familjehemsplaceringar. Pågående utbildning till yrkeslärare i människans säkerhet.

Psykolog och psykoterapeut med lärarkompetens. Han kommer en dag i månaden för att handleda och utbilda vår personal. Han har även lärarbehörighet i sina ämnen. Mot ersättning kan han utföra barnutredningar om kommunen så önskar.

Sjuksköterska och akupunktör.

Certifierade krishanterare och fritidsledare.

Förskolelärare

Ordningsvakt.

Säkerhet och IT ansvarig. Har arbetat som IT-samordnare på Region Uppsala, IT-tekniker på SKB samt som ordningsvakt.