Målgrupp

Kvinnor med barn, med eller utan hedersproblematik.
Vi har lång erfarenhet och stor kunskap av att arbeta med barn som växt upp under traumatiska förhållanden.

• Social problematik
• Anknytningsproblematik
• Brister i föräldraskapet
• Otillräckliga resurser
• Upplevt våld i nära relationer