Metod

Förutom att erbjuda en skyddad och trygg miljö, har vårt skyddade boende fokus på barnrättsperspektivet genom att bland annat utveckla föräldraskapet och barnets anknytning till sin förälder samt barnets och förälderns psykiska och fysiska hälsa. 

Vi använder oss av miljöterapi genom att ha tydliga dagliga rutiner och det är vår målsättning att kvinnorna ska deltaga så mycket som möjligt i husets sysslor som matlagning, bakning, städning, tvättning, och trädgårdsskötsel.

Vi reducerar våldets destruktiva följdverkningar genom att barn från fem år och uppåt får individuellt anpassad utbildning/krisstödssamtal enligt Head On metoden® som är en förstärkning av TRAPPAN. Äldre tonåringar får även hjälp med att göra: ”En Livskarta”, där syftet är att på ett enkelt, överskådligt, konkret och strukturerat sätt beskriva en persons liv och redovisa händelser som är kopplade till vitt skilda livssfärer (familj, arbete, fritid, sjukdom, skolgång, med mera) som underlag för skilda analyser. Ett arbete som ungdomen gör med stöd av personal.