Skyddat Boende

Förutom att erbjuda en skyddad och trygg miljö, har vårt skyddade boende fokus på barnrättsperspektivet genom att bland annat utveckla föräldraskapet och barnets anknytning till sin förälder samt barnets och förälderns fysiska och psykiska hälsa. Tillsammans med socialtjänsten planerar vi varje placering. Vi är flexibla i vår lösningsstrategi för att tillsammans hitta en bra och individ anpassad lösning för de boende.

Under boende tiden får föräldrarna individuella krisstödssamtal och grupputbildning i föräldraskap enligt Head On metoden®. Vi stärker kvinnorna i sin föräldraroll och låter barnen vara barn. Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris, trauma, skydd, självständighet, trygghet, bearbetning och integration. En gång i månaden kommer vår psykolog och psykoterapeut och handleder vår personal, han kan även utföra barnutredningar vid behov. Vår sjuksköterska kommer regelbundet till boendet för hälsokontroller av kvinnor och barn samt ger individuella förslag på hur de kan förbättra sin hälsa. 

Genom att vi erbjuder särskild barnkompetens ger vi barnen en chans att komma in i rutiner för skolarbete, så snart det går. Hjälp med läxläsning och fritidsaktiviteter erbjuds alla barn för att de ska få en sådan normal barndom som möjligt, trots att de varit med om ett trauma.Våra samlade insatser för barnen förebygger både våldsutövande och våldsutsatthet likson annan ohälsa på sikt.